ئاماده‌كرن و ديزاين
گوهدار يوسف

په‌يمانگه‌ها ته‌كنيكى كارگێرى دهوك

logo

Duhok Polytechnic University

په‌يمانگه‌ها ته‌كنيكى كارگێرى دهوك

په‌يمانگه‌ها ته‌كنيكى كارگێرى دهوك
ئه‌نجامێن دوماهيا سمسترێ (دووێ) خولا (دووێ) سالا خواندنێ 2020-2021
خواندنا سپێده‌يان


په‌يمانگه‌ها ته‌كنيكى كارگێرى دهوك
ئه‌نجامێن دوماهيا سمسترێ (دووێ) خولا (دووێ) سالا خواندنێ 2020-2021
خواندنا ئێڤاران