ژمارێن نهێنى ئێك ژ ئه‌ڤێن ل خوارێ نه
=====================
ژمارا ناسناما عێراقى -
ژمارا كارتا نيشتمانى -
ژمارا ناسناما بارێ شارستانى -
قوتابيێن سورى دێ ژمارا ئيقاما خو داخل كه‌ت ئه‌وا ته‌سليمى تومارێ كرى -

پشكا

قوناغا